VIII Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne – konferencja „Logika Psychologii”