3 RODZAJE PROBLEMÓW JAKIE SPOTYKAMY W ŻYCIU

Na problemy w życiu można patrzeć różnie.

Maxie C. Maultsby (twórca Racjonalnej Terapii Zachowania) powiedział kiedyś: 80% rzeczy, których się obawiasz nigdy się nie wydarzy, na 12% nie masz wpływu, a z pozostałymi świetnie sobie poradzisz. Lubię to spojrzenie, dlatego często cytuję te słowa klientom na sesjach lub na warsztatach. Mark Twain miał z kolei taką perspektywę swoich problemów: Przeżyłem wiele lat i miałem wiele problemów, z których większość nigdy się nie wydarzyła.

Jest jeszcze jedno, znane mi spojrzenie na  problemy. Wiąże się ono z zakresem wpływu.

3 RODZAJE PROBLEMÓW JAKIE SPOTYKAMY W ŻYCIU

BRAK WPŁYWU.

Pierwszy rodzaj problemów jakie spotykasz to te, na które nie masz w ogóle wpływu. Są to problemy związane z takimi kwestiami jak pogoda, katastrofy, klęski żywiołowe. Dla niektórych osób problemami, na które nie mają wpływu mogą być też podatki, choroby osobiste lub bliskich, procedury obsługi klienta, albo kultura organizacyjna firmy.

WPŁYW POŚREDNI.

Drugi rodzaj problemów jakie cię spotykają to te, na które masz wpływ pośredni. Do nich można zaliczać wszystkie te obszary, które są związane z działaniem nie tylko twoim, ale też innych osób. Takie problemy mogą dotyczyć trudnych sytuacji w pracy lub w domu, konfliktów relacyjnych, współodpowiedzialności zespołu.

WPŁYW BEZPOŚREDNI.

Trzeci rodzaj to problemy, na które masz bezpośredni wpływ. To są wszystkie te sprawy, które możesz zmienić osobiście.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Przy tym podziale ważne jest nie tylko to jaki masz wpływ na daną sytuację, ale też to gdzie znajduje się twoja odpowiedzialność. Często słyszę od osób, z którymi pracuję, że dużą część czasu przeznaczają na problemy, na które nie mają wpływu w ogóle lub na które mają wpływ pośredni. Jednocześnie nie zajmują się tym co wiąże się z bezpośrednim wpływem i odpowiedzialnością.

CZY CZĘSTO ZDARZA CI SIĘ, ŻE KONCENTRUJESZ SIĘ NA TYM NA CO NIE MASZ WPŁYWU LUB MASZ WPŁYW POŚREDNI? JEŚLI TAK, ZAPRASZAM CIĘ DO PONIŻSZEGO ĆWICZENIA.

MATRYCA WPŁYWU.

1. Wypisz wszystkie problemy jakie masz obecnie na głowie. Pozwól sobie na totalną szczerość wobec siebie. Bez względu na to czy jesteś managerem i masz problemy z pracownikami, czy jesteś specjalistą i masz problemy z szefem lub klientami, czy też jesteś nauczycielem i masz problemy nie tylko z uczniami, ale też z dyrektorem. Wypisz wszystko.

2. Narysuj na białej, czystej kartce A4 3 okręgi tak jak na poniższym rysunku. Możesz każdy z nich oznaczyć kolorem, który będzie symbolizował odpowiednie obszary wpływu.

matryca wpływu

3. W największym okręgu wypisz wszystkie problemy z listy, na które nie masz wpływu. W średnim te, na które masz wpływ pośredni i w najmniejszym te, na które masz wpływ bezpośredni.

4. Popatrz na tę kartkę i odpowiedz sobie na pytania:

  • Jak radzę sobie z problemami, na które mam wpływ bezpośredni? W jaki sposób biorę za nie odpowiedzialność? Jeśli znam kogoś kto ma podobne problemy, jak mogę się zainspirować tą osobą? Czego mogę się od tej osoby nauczyć?
  • Jak problemy, na które mam wpływ pośredni mogę przesunąć bardziej na wpływ bezpośredni? Co mogę zrobić, aby wziąć za nie większą odpowiedzialność? Co jest możliwe? Co jest realne?
  • Jak patrzę teraz na problemy, na które nie mam wpływu? Co zyskuję tracąc czas i energię zajmując się tym tematem? Co mogę stracić jeśli moja uwaga będzie skoncentrowana tylko na tym problemie? A może ten problem wcale nie jest poza moim wpływem i mam na niego chociaż pośredni wpływ? Kto może mi pomóc w rozwiązaniu tej sprawy?

Matryca Wpływu działa świetnie, gdy wykonasz ją z co najmniej jeszcze jedną osobą i zobaczysz jakie ta osoba ma problemy i jak na nie patrzy.

Często proponuję to ćwiczenie, gdy pracuję z zespołami, wspólnikami lub parami. To jest naprawdę niesamowite jak osoby z tym samym zakresem obowiązków, podobnym doświadczeniem i bardzo podobnymi problemami, potrafią różnie na nie patrzeć. Dla niektórych na przykład trudne sytuacje z klientami są problemami z poziomu braku wpływu. Inni uważają jednak, że mają wpływ pośredni (mogą modelować zachowania klientów poprzez odpowiednie dopasowanie się).

Pewne osoby twierdzą, że nie mają wpływu na humory żony, a są tacy co twierdzą, że jednak mogą mieć wpływ pośredni (kupienie kwiatka to zawsze jakieś pośrednie działanie ;)).

PROBLEMÓW NIE UNIKNIEMY.

One są wpisane w nasze życie. Być może jednak zamiast myśleć życzeniowo pt.: Nie chcę mieć problemów, lepiej zadać sobie pytanie: Jaki mam wpływ na tę sytuację? Jeśli żadnej to Czy mogę wziąć za nią odpowiedzialność? Jeśli odpowiesz 2 razy nie, prawdopodobnie bardziej użyteczne może okazać się dla ciebie skoncentrowanie swojej uwagi na tym na co masz wpływ i za co możesz wziąć odpowiedzialność.

CO SĄDZISZ O TYM PODEJŚCIU?

Anita Michalska
Latest posts by Anita Michalska (see all)