9-10 X 2021 r. METODY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ – II EDYCJA SZKOLENIA

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

Prowadzący

dr n. o zdr. Bogusława Bober-Płonka

 

Forma Prowadzenia Szkolenia

9-10 października 2021 r.

ON-LINE platforma ZOOM

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Specyfika i cel diagnozy neuropsychologicznej,
  2. Rodzaje diagnozy neuropsychologicznej.
  3. Znaczenie wywiadu klinicznego – informacje istotne w diagnozie
  4. Eksperymentalne metody kliniczne – badanie funkcji wykonawczych, mowy, pamięci, uczenia się, myślenia, gnozji, praksji, organizacji wzrokowo-przestrzennej.
  5. Zastosowanie skal przesiewowych w diagnostyce neuropsychologicznej.
  6. Metody badań neuropsychologicznych; metody testowe badające określone funkcje
  7. Prezentacja zastosowania wybranych testów specjalistycznych.
  8. Techniki „bezużyteczne” – jakich testów niestosować i kiedy?
  9. Wartość diagnostyczna testów badających sprawność intelektualną w diagnostyce neuropsychologicznej.
  10. Wnioskowanie na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań.

 

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Neuropsycholog, specjalista psychologii klinicznej. Doświadczony, wieloletni  praktyk w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej dorosłych i młodzieży. Starszy Specjalista neuropsycholog, w Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży specjalizacyjnych, koordynator praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów psychologii. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.

 

Więcej:

https://academiapsyche.pl/metody-diagnozy-neuropsychologicznej/

 

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, psychologów klinicznych, neuropsychologów.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.   

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

UWAGA 1: Organizator szkolenia nie zapewnia otrzymania przez Uczestników prezentacji ze szkolenia.

UWAGA 2: Szkolenie nie ma charakteru ćwiczeniowego, polegającego na analizie wyników testów neuropsychologicznych.

KOSZT: 480 zł, przy wpłacie do 9 września 2021 r. Po 9 września 2021 r. 520 zł.

CZAS TRWANIA: Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę (z przerwą obiadową i krótkimi przerwami) i 8.00 – 14.30 w niedzielę (z krótkimi przerwami).   Przewidywana liczna uczestników: 20  

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 9 września 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

ZAPISY:

https://academiapsyche.pl/metody-diagnozy-neuropsychologicznej/