MMPI-2 – KURS ROZSZERZONY – VI EDYCJA SZKOLENIA

SZKOLENIE JEST ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGICZNYM

 

DATA I MIEJSCE WYDARZENIA:

23 – 24 październik 2021r.,Online Zoom

 

Prowadzący

mgr Andrzej Janiak

 

Forma Prowadzenia Szkolenia

23-24 października 2021 r.

ON-LINE platforma ZOOM

 

INFORMACJE O SZKOLENIU: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już pracują z testem MMPI-2 i chciałyby pogłębić swoją wiedzę lub tych, które uczestniczyły we wprowadzającym kursie Zasady stosowania i interpretacji MMPI-2(omawiającym najważniejsze informacje o teście i kanonach postępowania diagnostycznego) W trakcie warsztatów zostaną dokładniej zaprezentowane skale i podskale testu w odniesieniu do różnorodnych zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych, zaburzeń afektywnych, psychotycznych oraz syndromów psychoorganicznych. Omówione będą również zasady interpretacji złożonych i nietypowych wyników.  

PLAN SZKOLENIA:

  1. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości–2 (MMPI–2) w diagnozie klinicznej i nieklinicznej.
  2. Stosowanie kwestionariusza MMPI–2 w charakterystyce cech osobowościowych.
  3. Obliczanie wyników.
  4. Charakterystyka skal zawartych w MMPI–2: skale podstawowe, Podskale Harrisa – Lingoesa, Podskale Si, Skale treściowe, Składowe skal treściowych, 5 skal psychopatologii osobowości, Ogólny opis osobowości, Zrestrukturyzowane skale kliniczne.
  5. Interpretacja wyników uwzględniająca powiązania skal klinicznych z grupami podskal oraz skal dodatkowych. Korelacje między wynikami.
  6. Wybrane przykłady wyników dla konkretnych zaburzeń.

INFORMACJE O OSOBIE PROWADZĄCEJ: Mgr Andrzej Janiak w latach 1991-2017 był pracownikiem Specjalistycznego Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ Kraków. Zajmuje się psychologią kliniczną dorosłego pacjenta psychiatrycznego (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa: grupa terapeutyczna, psychoedukacja, psychorysunek). Ponadto od 1993 do 2000 był zatrudniony w Oddziale Dziennym dla pacjentów psychiatrycznych, gdzie prowadził: psychoterapię grupową i psychorysunek, psychoterapię indywidualną, diagnostykę dla potrzeb oddziału i ambulatorium oddziałowego. Od 1999 r. do chwili obecnej prowadzi własną prywatną praktykę. Pracuje także w poradniach PZP.

Więcej: https://academiapsyche.pl/mmpi-2-kurs-zaawansowany-5/

UCZESTNICY: Szkolenie jest przeznaczone dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich, znających tę metodę diagnostyczną lub chcących się nauczyć posługiwania i interpretacji MMPI-2. Na szkoleniu będą przedstawione także zasady posługiwania się najnowszą wersją MMPI-2 Zapraszamy też studentów IV i V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

UWAGA: do zakwalifikowania się na szkolenie wymagany jest skan dyplomu psychologa.  W przypadku studentów potrzebny jest skan zaświadczenia o byciu studentem IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich. 

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane wspólnie przez POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE i Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE.

KOSZT: 480 zł. przy wpłacie do 23 września 2021 r., 520 zł po 23 września 2021 r. Zniżka dla studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich: 400zł. przy wpłacie do 14 października 2020 r., 430 zł po 23 września 2021 r.

CZAS TRWANIA Łącznie 18 godzin warsztatowych, w sobotę i w niedzielę w godzinach: 10.00-19.00 w sobotę  i 8.00 – 14.30 w niedzielę. Przewidywana liczna uczestników: 20

UWAGA: w przypadku rezygnacji ze szkolenia po 23 września 2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.

 

ZAPISY: https://academiapsyche.pl/mmpi-2-kurs-zaawansowany-5/